Tax Alert nr 75/2017

W poniedziałek 21 sierpnia, na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat dotyczący kar grożących za wystawianie „pustych faktur” a także za wykorzystywanie ich w działalności gospodarczej.Przypominamy, że od 1 marca 2017 r. obowiązuje znowelizowany Kodeks karny, zgodnie z którym za wystawienie a także posługiwanie się pustymi fakturami grozi kara pozbawienia wolności. MF podkreśliło, że karami pozbawienia wolności zagrożone jest

  • podrobienie lub przerobienie faktury, w celu użycia za autentyczną, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a także używanie takiej faktury jako autentycznej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
  • wystawienie faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem przekraczającą 200 tys. zł, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a także używanie takiej faktury lub faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodatkowo, jeżeli kwota wynikająca z pustych faktur przekracza 5 mln zł, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli kwota ta przekracza 10 mln zł, kara pozbawiania wolności wynosi minimum 5 lat – maksymalnie wynosić może 25 lat.

W przypadku wymierzenia w/w kary pozbawienia wolności sąd może także zasądzić karę grzywny w wysokości do 6 mln złotych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 74/2017

czwartek, 10.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 73/2017

piątek, 04.08.2017

Więcej...

Tax Alert nr 72/2017

czwartek, 03.08.2017

Więcej...