Tax Alert nr 90/2017

5 października 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą momentu powstania przychodu w przypadku realizacji kontraktu wieloetapowego (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.228.2017.1.BC).

Sprawa dotyczyła dwóch spółek, które działając w formie konsorcjum zobowiązały się do wybudowania w formule „pod klucz”, tj. zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu, uruchomienia i optymalizacji oraz przekazania do eksploatacji kompletnej, nowoczesnej instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w zamian za wynagrodzenie wypłacone przez Zamawiającego.

Członkowie konsorcjum określili udział procentowy w projekcie – lider konsorcjum miał udział w wysokości 61,82%, druga spółka 38,18%. W tej samej proporcji strony dzieliły się wynagrodzeniem. Wynagrodzenie wypłacane było konsorcjum po zakończeniu każdego etapu prac. W związku z powyższym, jedna ze spółek tworząca konsorcjum zadała pytanie o moment powstania przychodu w trakcie realizacji kontraktu wieloetapowego.

Zdaniem Spółki, przychód dla celów CIT powstaje w momencie zakończenia danego etapu realizacji kontraktu, to znaczy w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dla danego etapu realizacji, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo otrzymania zapłaty.

Dyrektor KIS zgodził się w całości ze stanowiskiem Spółki, odstępując od uzasadnienia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert na 89/2017

piątek, 13.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 88/2017

czwartek, 12.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 87/2017

poniedziałek, 09.10.2017

Więcej...