Tax Alert nr 79/2017

Jak informowaliśmy w Tax Alercie nr 69, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o CIT i PIT, mający na celu radykalnie uszczelnić system poboru podatku dochodowego. Zakładano w nim m. in. opodatkowanie CIT nieodpłatnych wydań towarów oraz świadczenia usług czy wprowadzenie limitu kosztów uzyskania przychodów dotyczących należności licencyjnych czy usług niematerialnych.

Pod wpływem konsultacji, Ministerstwo Finansów zamierza zmodyfikować pierwotnie zaprezentowany projekt. Mają być w nim wprowadzone m. in. następujące zmiany:

  • czynności nieodpłatne będą opodatkowane po stronie przekazującego towar, prawo majątkowe lub usługę w przypadkach transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • wyłączenie z zakresu stosowania projektowanych regulacji kosztów usług, opłat i licencji ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych z podatnikiem;
  • wyłączenie z katalogu usług z limitowanymi kosztami uzyskania przychodów: usług księgowych, usług prawnych oraz usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu;
  • podwyższenie do 3 mln zł progu, do którego koszty usług niematerialnych określonych w projektowanej regulacji oraz koszty opłat i licencji, podlegać mogą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez odnoszenia ich wysokości do wskaźnika (podatkowego) EBITDA;
  • umożliwienie podatnikom przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów ww. usług, opłat i licencji przekraczającej limit obowiązujący w danym roku.

Nie zostały jeszcze opublikowane nowe wersje projektów, uwzględniające powyższe założenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 78/2017

wtorek, 05.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 77/2017

poniedziałek, 04.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 76/2017

czwartek, 31.08.2017

Więcej...