Tax Alert nr 18/2018

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytanie jednej z redakcji, wyjaśniło wątpliwości w zakresie obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. nowego brzmienia art. 15e ustawy o CIT, wyłączającego z kosztów uzyskania przychodów koszty niektórych usług niematerialnych.

Niejasności dotyczyły głównie tego, czy nowe limity, obejmujące nadwyżkę ponad koszty uzyskania przychodu przekraczające kwotę 3 mln zł, należy uwzględniać już na etapie wpłaty zaliczek, czy też można zastosować je dopiero w zeznaniu rocznym składanym na koniec roku podatkowego.

W odpowiedzi MF stwierdziło, iż wspomniany artykuł ustawy nie zawiera żadnych regulacji uniemożliwiających stosowanie tego przepisu w trakcie roku podatkowego. Oznacza to, że art. 15e powinien być stosowany na potrzeby obliczania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek CIT już w czasie jego trwania

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 17/2018

piątek, 09.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 16/2018

czwartek, 08.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 15/2018

środa, 07.03.2018

Więcej...