Tax Alert nr 169/2016

Z dniem 1 stycznia 2017 r. planowane są zmiany w ustawie o VAT. Projekt ustawy nowelizującej z dnia 22 września 2016 r. zakłada między innymi rozszerzenie zakresu świadczeń, do których zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia o usługi budowlane.

Znowelizowany art. 17 ust. 1 pkt 8 mówi o tym, że podatnikiem jest również podmiot nabywający usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. usługodawcą będzie podatnik, o którym mowa w art. 15, którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienia przewidziane dla drobnych przedsiębiorców) oraz,
  2. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Do ustawy dodano załącznik nr 14 zawierający katalog usług budowlanych (pkt 2 – 34), do których powyższe przepisy znajdą zastosowanie. Jak wynika z załącznika, przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 będzie dotyczył wyłącznie sytuacji, kiedy usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 168/2016

wtorek, 11.10.2016

Więcej...

Tax Alert na 167/2016

piątek, 07.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 166/2016

czwartek, 06.10.2016

Więcej...