Tax Alert nr 58/2018

W dniu 24 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt rozporządzenia określa nowy wzór formularza CIT-TP(2), stanowiącego uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z projektem do dnia 30 września 2018 roku uproszczone sprawozdanie będzie mogło być składane na obecnie obowiązującym wzorze CIT-TP(1) oraz na jego nowej wersji CIT-TP(2). Po tej dacie obowiązującym formularzem będzie CIT-TP(2).

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 57/2018

czwartek, 24.05.2018

Więcej...

Klauzula informacyjna w związku z nowymi przepisami RODO

wtorek, 22.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 56/2018

poniedziałek, 21.05.2018

Więcej...