Tax Alert nr 150/2018

Jak wynika z informacji prasowych, Ministerstwo Finansów pracuje nad odroczeniem stosowania nowych przepisów dotyczących zasad funkcjonowania podatku u źródła, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. W tym celu MF zamierza wydać odpowiednie rozporządzenie.

Ustawa o zmianach w CIT i PIT z 23 października br. przewiduje od początku 2019 r. znaczącą zmianę dotychczasowych zasad poboru podatku u źródła. Obecny mechanizm polegający na stosowaniu zwolnień z podatku (albo stosowania niższej stawki) już w momencie wypłaty należności zostanie zastąpiony przez obowiązek poboru podatku przez płatnika według stawek krajowych a następnie możliwość jego zwrotu w specjalnej procedurze, zakładającej m. in. weryfikację prawa do zastosowania preferencji.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez MF, odroczenie obowiązywania nowego systemu ma objąć płatności dokonywane na rzecz podatników z państw, z którymi Polska ma zawartą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulujące zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jednak żadnego projektu rozporządzenia w tej sprawie. Udzielenie bardziej szczegółowych informacji będzie możliwe po publikacji odpowiedniego projektu, o czym poinformujemy Państwa w odrębnym Tax Alercie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 149/2018

środa, 05.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 148/2018

poniedziałek, 03.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 147/2018

piątek, 30.11.2018

Więcej...