Tax Alert nr 85/2017

W dniu 28 września 2017 r. opublikowano projekt nowelizacji ustawy podatku od towarów i usług oraz innych ustaw.

Głównym założeniem powyższej nowelizacji jest utworzenie ogólnodostępnego wykazu podatników VAT czynnych zawierającego m.in. nazwy, adresy, nr VAT, daty zarejestrowania i wyrejestrowania z VAT oraz numery rachunków bankowych zgłoszonych przez podatnika jako wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Powyższy wykaz ma służyć podatnikom do dokładniejszej weryfikacji swoich kontrahentów.

Ponadto, nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym płatności powyżej 15 000 zł dokonane na rzecz podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu w podatku PIT i CIT. Oznacza to, że przed dokonaniem płatności zalecane będzie zweryfikowanie czy rachunek na który ma być dokonana płatność został wykazany przez kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych.

Proponowane regulacje mają zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Projekt nowelizacji został obecnie skierowany do konsultacji publicznych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 84/2017

czwartek, 28.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 83/2017

piątek, 22.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 82/2017

czwartek, 21.09.2017

Więcej...