Tax Alert nr 182/2016

W ostatnich dniach MF z urzędu zmienia interpretację dotyczące sprzedaży przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą środka trwałego kupionego za pieniądze otrzymane w ramach dotacji. Tak było m.in. w przypadku interpretacji z dnia 28 września 2016 r. (DD9/033/493/KZU/SKT/2014/RD-70333), czy w interpretacjach z dnia 16 września 2016 r. (DD9/033/491/JQP/SKT/2014/RD-70333 oraz DD9/033/492/JQP/SKT/2014/RD-70333).

We wszystkich przypadkach sprawy dotyczyły podatników, którzy za pieniądze otrzymane z dotacji zakupili różnego rodzaju środki trwałe, które wprowadzone zostały do ewidencji i dokonywano od nich odpisów amortyzacyjnych, które nie stanowiły KUP. Następnie, przy sprzedaży środków trwałych, podatnicy chcieli zaliczyć niezamortyzowaną wartość tych środków w koszty. Jednak organy podatkowe stały na stanowisku, że skoro podatnicy nie ponieśli ekonomicznego ciężaru wydatków na nabycie środków trwałych to nie mogą naliczać kosztów przy ich sprzedaży.

Fiskus zmienił jednak zdanie. W zmienionych interpretacjach MF wskazał, że zgodnie z art. 24 ustawy o PIT nieumorzona część ŚT może zostać zaliczona do KUP, nawet jeżeli zakup danego środka został sfinansowany dotacją.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 181/2016

wtorek, 08.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 180/2016

poniedziałek, 07.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 179/2016

czwartek, 03.11.2016

Więcej...