Tax Alert nr 162/2016

W dniu 26 sierpnia 2015 r. MF wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania rabatów przekazanych pracownikom (IPPB4/4511-1009/16-2/MS).

Sprawa dotyczyła Spółki, która w drodze rozmów związanych z przetargiem na zakup kart paliwowych wynegocjowała od kontrahenta uzyskanie elektronicznych kart rabatowych dla pracowników oraz członków ich rodzin. Na podstawie kart pracownicy i ich rodziny mogą tankować paliwo na stacjach należących do kontrahenta z rabatem. W związku z powyższym Spółka zapytała, czy udzielone rabaty będą stanowiły przychód, jako częściowo nieodpłatne świadczenie. Zdaniem Spółki możliwość skorzystania z rabatu jest neutralna podatkowo i nie będzie ona zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na PIT oraz wystawienia informacji podatkowych.

W odpowiedzi organ potwierdził stanowisko Spółki. Fiskus podkreślił w pierwszej kolejności, że udzielony rabat nie stanowi przychodu, ponieważ zapłacona kwota stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru, a kupujący za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. Po drugie, zdaniem organu, rozszerzenie kręgu uprawnionych na członków rodzin pracowników powoduje, iż nie można uznać rabatu za przychód ze stosunku pracy.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 161/2016

wtorek, 27.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 160/2016

poniedziałek, 26.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 159/2016

piątek, 23.09.2016

Więcej...