Tax Alert nr 88/2018

W dniu 12 lipca 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 22788 w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur za posiłki dla pracowników.

Pytanie dotyczyło rozbieżności w CIT oraz VAT co do traktowania posiłków fundowanych pracownikom przez pracodawcę jako wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Organy podatkowe pozwalają traktować takie wydatki jako koszty podatkowe w CIT z uwagi na ich wpływ na efektywność pracowników i zwiększenie obrotów przedsiębiorcy, przy jednoczesnej odmowie odliczenia VAT z faktur dokumentujących takie zakupy. W tym drugim przypadku organy nie uznają związku poniesionych wydatków z dokonywanymi czynnościami opodatkowanymi pracodawcy.

Z odpowiedzi Ministra Finansów wynika, że powyższe rozbieżności spowodowane są odmiennymi celami stosowania podatków dochodowych i podatku VAT, co znajduje wyraz m.in. w ich podstawach opodatkowania. Zdaniem Ministra bezspornym jest, że w przypadku podatków dochodowych odliczenie kosztów od podstawy opodatkowania może opierać się na zasadzie spowodowania (przyczynowości) wydatków, co uzasadnia zaliczanie w koszty wydatków ponoszonych w celu uzyskania przychodów. Obecne w unijnych i krajowych przepisach o VAT  pojęcie „wykorzystywania” towarów i usług do czynności opodatkowanych ma jednak zakres węższy niż obecne w podatkach dochodowych pojęcie „spowodowania”.

Oznacza to, że przedsiębiorca co do zasady nie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki na posiłki nabywane na rzecz pracowników, nawet jeśli może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 87/2018

poniedziałek, 30.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 86/2018

piątek, 27.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 85/2018

czwartek, 26.07.2018

Więcej...