Tax Alert nr 13/2018

Dnia 1 marca 2018 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (Nr DD6.8201.1.2018) w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego. Wyjaśnia w niej wątpliwości dotyczące obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku nowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, w zakresie możliwości powstania przychodu spółki w przypadku wniesienia do niej wkładu pieniężnego.

Zdaniem Ministerstwa „(…) art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie  obejmuje  swoim  zakresem przypadków  wnoszenia  do  spółki  lub  spółdzielni  wkładów pieniężnych. A zatem wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania przychodu po stronie podmiotu wnoszącego”.

Taka wykładnia wskazanego przepisu ogranicza jego zastosowanie wyłącznie do wniesionych do spółki aportów i tylko te należy traktować jako przychód podatnika.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 12/2018

piątek, 02.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 11/2018

czwartek, 01.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 10/2018

czwartek, 01.03.2018

Więcej...