Tax Alert nr 54/2018

11 maja 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano odpowiedź Ministra Finansów (nr DD5.054.3.2018.KSM) na zapytanie poselskie nr 7136 w sprawie powstania przychodu w przypadku bezpłatnego użytkowania znaku towarowego w ramach grupy kapitałowej.

Pytanie dotyczyło problemu, czy spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej i bezpłatnie użytkująca logo centrali, osiąga przychód opodatkowany podatkiem dochodowym. Odpowiadając, Minister Finansów zastrzegł, że na takie pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, co wynika z konieczności indywidualnej oceny stanu faktycznego dla konkretnej sprawy.

W dalszej części odpowiedzi Minister przedstawił przykładowy stan faktyczny, w którym producent pełni ograniczone funkcje i ponosi małe ryzyko, a całą sprzedaż kieruje do podmiotu powiązanego z tej samej grupy kapitałowej. Zdaniem Ministra, nawet w sytuacji korzystania przez taki podmiot ze znaku towarowego grupy, naliczanie opłat licencyjnych z tego tytułu i zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów może być w pewnych okolicznościach niezasadne z uwagi na brak ekonomicznej treści odpłatności tego rodzaju licencji, która nie przyczyniałaby się do powstania przychodu. Minister nie wykluczył, że w pewnych okolicznościach i z uwagi na charakter danej transakcji lub działalności, korzystanie przez taki podmiot ze znaku towarowego grupy bez wynagrodzenia może być zasadne. Wówczas nie powinien wystąpić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 53/2018

środa, 16.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 52/2018

wtorek, 15.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 51/2018

poniedziałek, 14.05.2018

Więcej...