Tax Alert nr 32/2018

W dniu 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DCT.8201.6.2018) dotyczącą obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji cen transferowych.

Minister Finansów wyjaśnił, że jeżeli transakcje (w tym w szczególności finansowe, np. pożyczki, kredyty, emisje obligacji, gwarancje, poręczenia) lub inne zdarzenia są kontynuowane w kolejnych lat podatkowych, to dokumentacja podatkowa sporządzona w roku podatkowym ich rozpoczęcia powinna co najmniej raz w roku podatkowym podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji w zakresie wszelkich zmian istotnych parametrów zachodzących w trakcie realizacji tych transakcji lub informacji wymaganych przepisami (np. przedłużenie terminu spłaty odsetek lub zmiana wysokości oprocentowania). Jednocześnie, podatnik jest obowiązany do corocznej aktualizacji dokumentacji podatkowej nawet wtedy, gdy okresowy przegląd tej dokumentacji nie wykaże żadnych opisanych powyżej zmian – w takim przypadku dokumentacja uwzględnia aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika.

Zasady te odnoszą się także do tych części transakcji lub innych zdarzeń, które rozpoczęto przed 1 stycznia 2017 r. oraz kontynuowano w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Podatnicy są więc obowiązani do aktualizacji dokumentacji zarówno dla nowych transakcji lub innych zdarzeń, jak i tych kontynuowanych po 31 grudnia 2016 r., ale rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 31/2018

wtorek, 03.04.2018

Więcej...

Tax Alert na 30/2018

piątek, 30.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 29/2018

wtorek, 27.03.2018

Więcej...