Tax Alert nr 2/2017

W dniu 11 października 2016 r. Rada Unii Europejskiej wydała decyzję nr 2016/1837 upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Obecne zasady odliczania VAT od samochodów osobowych obowiązują od 1 kwietnia 2014 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami można stosować prawo do 50% odliczenia VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu samochodowego oraz wydatków z nimi związanych, jeżeli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Zaaprobowanie przez Radę Unii Europejskiej wniosku polskiego rządu oznacza, że zostały utrzymane dotychczasowe ograniczenia związane z obowiązującą do tej pory derogacją. Nowa decyzja zmienia tylko czas jej obowiązywania z 31.12.2016 r. na 31.12.2019 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 1/2017

wtorek, 03.01.2017

Więcej...

Tax Alert nr 198/2016

piątek, 23.12.2016

Więcej...

Tax Alert nr 197/2016

środa, 21.12.2016

Więcej...