Tax Alert nr 173/2016

 AkZ dniem 1 stycznia 2017 r. zostaną znowelizowane przepisy ustawy o CIT i PIT. Nowe brzmienie art. 15d ustawy o CIT i art. 22p ustawy o PIT przewiduje, iż podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów tych kosztów, które dotyczą transakcji opłaconej bez pośrednictwa rachunku płatniczego na kwotę wyższą niż 15 tys. zł.

Zasada nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do kompensat i wymiany barterowej. Ministerstwo Finansów w opublikowanym w dniu 13 października 2016 r. komunikacie doprecyzowało, iż nie mają one charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak kompensata, czy wymiana barterowa nie są objęte nowelizacją. Mimo, że dochodzi wówczas do uregulowania zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują płatności, które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Zapraszamy na szkolenie – TP od 2017, zmiany w VAT od 2017 oraz transakcje kompleksowe

piątek, 21.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 172/2016

wtorek, 18.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 171/2016

poniedziałek, 17.10.2016

Więcej...