Tax Alert nr 12/2019

W dniu 17 stycznia 2019 r. Rzecznik Generalny Gerard Hogan przedstawił opinię w sprawie C-133/18 dotyczącą możliwości usunięcia braków we wniosku o zwrot VAT, składanego do urzędu w innym państwie członkowskim niż państwo siedziby podatnika, po przekroczeniu terminu odnoszącego się do odpowiedzi na żądanie tego urzędu o udzielenie dodatkowych informacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Dyrektywy 2008/9/WE określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, państwo zwrotu może zażądać dodatkowych informacji od podatnika lub właściwych organów państwa członkowskiego jego siedziby. Zgodnie z ust. 2 tego artykuł odpowiedź na powyższe żądanie powinna zostać udzielona w terminie 1 miesiąca. Rzecznik Generalny wyraził opinię, iż przepis ten nie wprowadza terminu zawitego i że w razie jego uchybienia podatnik nie traci prawa do zwrotu podatku VAT dokonywanego przez państwo członkowskie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 11/2019

czwartek, 24.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 10/2019

poniedziałek, 21.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 9/2019

piątek, 18.01.2019

Więcej...