Tax Alert nr 61/2018

W dniu 12 stycznia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.438.2017.1.JK2) dotyczącą możliwości przekazywania pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioskodawca zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. Zatrudnieni pracownicy mogą korzystać z platformy internetowej Wnioskodawcy, za pomocą której dokonują np. akceptacji wniosków urlopowych czy generacji pasków wynagrodzeń. Wnioskodawca planuje poszerzyć funkcjonalność tej platformy o możliwość udostępnienia w niej informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Taka informacja byłaby generowana w formie nieedytowalnych plików PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem deklaracji oraz popisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawiciela Wnioskodawcy. Wnioskodawca spytał Organ m.in. o to, czy prawnie skuteczne jest, w rozumieniu ustawy o PIT, przekazanie podatnikowi informacji PIT-11 w ww. formie elektronicznej oraz czy wymaga to uprzedniej zgody podatnika na taką formę i czy takiej zgody należy udzielać pisemnie.

Dyrektor KIS stwierdził, że przekazywanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej jest możliwe, ale aby można było mówić o zrealizowaniu ustawowego obowiązku płatnika wymagana jest jeszcze zgoda pracownika lub zleceniobiorcy na przekazanie deklaracji w takiej formie. Dyrektor KIS podkreślił przy tym, że bez znaczenia pozostaje forma udzielenia tej zgody, co oznacza, że można udzielić jej zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 60/2018

wtorek, 29.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 59/2018

poniedziałek, 28.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 58/2018

piątek, 25.05.2018

Więcej...