Tax Alert nr 124/2018

Nagrody rzeczowe to nie rabat

W dniu 26 września 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.227.2017.2.EC) dotyczącą obowiązków płatnika w przypadku wydawania nabywcom towarów jako nagród w ramach zorganizowanej przez sprzedawcę akcji promocyjnej.

Spółka sprzedaje nasiona i środki ochrony roślin bezpośrednio na rzecz rolników oraz na rzecz dystrybutorów. Spółka organizuje akcje promocyjne skierowane do rolników, polegające na przekazywaniu nabywcom dodatkowego produktu w przypadku dokonania przez nich zakupu towarów spółki w określonej ilości, wartości lub rodzaju. Towary przekazywane nabywcom mogą być produktami z oferty spółki albo są przez nią nabywane specjalnie dla celów promocji. Spółka twierdziła, że w takim przypadku po stronie nabywcy nie wystąpi nieodpłatny przychód w PIT z tytułu przekazywanych nagród, gdyż stanowią one ekwiwalent rabatu towarowego dla nabywcy. Zdaniem spółki nie ciążą więc na niej żadne obowiązki rozliczeniowe i informacyjne jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor KIS nie zgodził się z powyższym stanowiskiem i uznał, że w opisanej sytuacji nie dochodzi do sprzedaży towaru z rabatem skutkującym obniżeniem ceny zakupu, ale do wydania nagrody w ramach sprzedaży premiowej. Oznacza to, że nagrodzony nabywca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a obowiązki informacyjne i rozliczeniowe wystąpią po stronie spółki w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy limit zwolnienia dla sprzedaży premiowej z podatku PIT.

Spółka zaskarżyła powyższą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 20 września 2018 r. wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 4134/17) oddalający skargę. Wyrok nie jest prawomocny, a jego uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 123/2018

środa, 03.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 122/2018

poniedziałek, 01.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 121/2018

piątek, 28.09.2018

Więcej...