Tax Alert nr 4/2019

Niekorzystne stanowiska KIS i ZUS odnośnie przedpłaconych kart żywieniowych dla pracowników

Informujemy, że w ostatnim czasie zmianie na niekorzyść uległa linia interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zwolnienia z PIT wartości kart przedpłaconych wydawanych przez pracodawcę dla finansowania posiłków profilaktycznych pracowników.

Zgodnie z dotychczasowymi rozstrzygnięciami KIS wartość kart przedpłaconych przekazywanych pracownikom przez pracodawcę w celu umożliwienia im zakupu posiłków profilaktycznych lub produktów do ich przygotowania podlegała zwolnieniu z PIT. Takie zdanie organ przedstawił np. w interpretacji z dnia 10 października 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.445.2018.1.RR).

Powyższe stanowisko zostało jednak zmienione w interpretacjach z dnia 29 listopada 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.475.2018.1.MS2) oraz z dnia 12 grudnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.392.2018.3.AGR). Dyrektor KIS stwierdził w nich, iż nie ma możliwości zastosowania zwolnienia w PIT dla wartości kart przedpłaconych z uwagi na brak możliwości kontroli przez pracodawców nad tym, czy nabywane przez pracowników produkty lub przygotowane z ich wykorzystaniem posiłki spełniają normy składu i kaloryczności określone w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Tym samym organ zobowiązał pracodawców do obliczania i pobierania z tego tytułu zaliczek na PIT.

Niekorzystną interpretację w dniu 12 września 2018 r. wydał w tej sprawie także Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sygn. DI/200000/43/1011/2018) dla spółki, która zamierzała przekazywać pracownikom kupony żywieniowe upoważniające ich do nabywania po godzinach pracy posiłków profilaktycznych lub produktów do ich przygotowania. W wydanej interpretacji ZUS odmówił spółce zwolnienia z naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na to, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem realizacja obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych powinna odbywać się w godzinach pracy pracownika, a nie w jego czasie wolnym.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 3/2019

poniedziałek, 07.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 2/2019

piątek, 04.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 1/2019

czwartek, 03.01.2019

Więcej...