Tax Alert nr 175/2016

W dniu 6 października 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 2558/14) dotyczące możliwości zaliczenie do KUP wydatków na szkolenie oraz towarzyszące mu atrakcje o charakterze rozrywkowym.

Spór dotyczył Spółki z branży kosmetycznej, która organizuje konferencje oraz szkolenia. W ramach tych wydarzeń, Spółka ponosi wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcje dla uczestników. Spółka wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, że może wszystkie w/w wydatki zaliczyć do KUP.DIS w Warszawie nie podzielił stanowiska Spółki. W uzasadnieniu wydanej interpretacji uznał, iż do kosztów podatkowych Spółka może zaliczyć wyłącznie wydatki na zajęcia merytoryczne. Spółka zaskarżyła wydane rozstrzygnięcie do WSA, który wydał częściowo korzystne dla Spółki orzeczenie –  Sąd dodatkowo uznał za koszty wydatki na zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników. Spółka jednak zaskarżyła orzeczenie do NSA wskazując, że również wydatki poniesione na wydarzenia
i imprezy około-szkoleniowe mogą być zaliczone do KUP, ponieważ nie są to nie wydatki na reprezentację. Ponadto zdaniem Spółki organizowane konferencje i szkolenia stanowiły jedno świadczenie i nie należy ich sztucznie rozdzielać na część rozrywkową i merytoryczną.

NSA nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził, iż wydatki związane z konkretnym wydarzeniem mogą być dzielone i oceniane z osobna. Zdaniem NSA atrakcja, która sama w sobie ma cel reprezentacyjny będzie nadal oceniana w tym charakterze nawet jeżeli zostanie zorganizowana w ramach jakiegoś wydarzenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 174/2016

wtorek, 25.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 173/2016

poniedziałek, 24.10.2016

Więcej...

Zapraszamy na szkolenie – TP od 2017, zmiany w VAT od 2017 oraz transakcje kompleksowe

piątek, 21.10.2016

Więcej...