Tax Alert nr 80/2017

NSA: Brak możliwości odliczenia VAT z faktury od wykonawcy zastępczego

6 lipca 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 2173/15), w którym wyjaśnił, że nie jest możliwe odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego za roboty budowlane polegające na usunięciu usterek pozostawionych przez pierwotnego podwykonawcę.

Sprawa dotyczyła podatniczki prowadzącej działalność polegającą na wykonywaniu robót budowlanych. Podatniczka zleca prace budowlane podwykonawcom. Gdy w wyniku prac podwykonawców powstają usterki, zazwyczaj są przez nich usuwane. Zdarza się jednak, że podwykonawca nie usuwa powstałych usterek. W takim wypadku podatniczka zleca usunięcie usterek wykonawcy zastępczemu, od którego otrzymuje fakturę VAT. We wniosku o wydanie interpretacji podatniczka zapytała, czy ma prawo odliczyć VAT z takiej faktury.

Zarówno fiskus jak i WSA w Szczecinie odmówili prawa do odliczenia VAT uzasadniając m. in., że wykonawstwo zastępcze ma charakter odszkodowawczy.

Brak możliwości odliczenia VAT potwierdził również NSA. Sąd podkreślił przy tym, że podatniczce należy się zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego od podwykonawcy, który nie usunął powstałych usterek. Zwrot ten jako świadczenie odszkodowawcze powinien również obejmować podatek od towarów i usług wynikający z faktury, zatem w ten sposób nie jest naruszona zasada neutralności podatku VAT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 79/2017

czwartek, 07.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 78/2017

wtorek, 05.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 77/2017

poniedziałek, 04.09.2017

Więcej...