Tax Alert nr 148/2018

W dniu 29 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok (sygn. II FSK 799/18) dotyczący obowiązku naliczania PIT od darmowych noclegów zapewnianych pracownikom przez pracodawcę w sytuacji ich delegowania do pracy za granicą.

Spółka działająca w branży budownictwa przemysłowego delegowała swoich pracowników do pracy we Francji i w Niemczech. Podstawą delegacji był aneks do umowy o pracę czasowo zmieniający miejsce jej wykonywania przez każdego z pracowników. W czasie delegacji pracownicy mieli zapewnione darmowe zakwaterowanie w prywatnych lokalach lub w hotelach pracowniczych, a jego koszty ponosił pracodawca albo kontrahent pracodawcy. Spółka zadała pytanie, czy takie noclegi stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy oraz czy powinna w związku z tym pobierać i odprowadzać zaliczki na PIT. Zdaniem spółki takie świadczenia nie są przychodem pracowników, co zostało potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej interpretacji, która została następnie zmieniona na niekorzyść spółki przez Ministra Finansów. Spółka zaskarżyła tę zmianę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł o jej uchyleniu, a Minister Finansów  wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA uchylił wyrok WSA i uznał, że opisane noclegi stanowią dla pracowników przebywających w delegacji przychód ze stosunku pracy. Zdaniem NSA udostępnianie pracownikom kwater przez pracodawcę nie jest spełniane wyłącznie w jego interesie, ale zaspokaja też niezwiązane ze stosunkiem pracy socjalne potrzeby życiowe pracowników, którzy wyjechali w delegację dobrowolnie i za swoją zgodą. Pracodawca powinien wobec tego odprowadzać z tego tytułu zaliczki na PIT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 147/2018

piątek, 30.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 146/2018

czwartek, 29.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 145/2018

poniedziałek, 26.11.2018

Więcej...