Tax Alert nr 9/2018

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę dot. przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy uchylono decyzję, która była podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które przerwało bieg przedawnienia.

Zgodnie z uchwałą „uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia”.

Oznacza to, że jeżeli uchylona zostanie ostateczna decyzja podatkowa, na podstawie której wszczęto egzekucję należności podatkowych, należy uznać, iż wszczęcie egzekucji nie przerwało biegu przedawnienia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 8/2018

poniedziałek, 26.02.2018

Więcej...

Tax Alert Nr 7/2018

piątek, 23.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 6/2018

czwartek, 22.02.2018

Więcej...