Tax Alert nr 20/2017

W dniu 22 lutego 2017 r. NSA wydał orzeczenie, z którego wynika, iż organy podatkowe nie mogą odmówić wydania interpretacji w przypadku zapytania podatnika, czy stosowany przez niego model prowadzenia ewidencji przebiegu samochodów spełnia wymogi formalne (sygn. akt II FSK 179/15).

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy, w związku z wykonywanymi zadaniami, używali samochodów prywatnych. Spółka była więc zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT. Spółka opracowała własny model prowadzenia ewidencji przebiegu, który opisała szczegółowo we wniosku o wydanie interpretacji i zapytała fiskusa, czy zaprezentowany schemat jest prawidłowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił wydania interpretacji uznając, że tego rodzaju pytanie wymaga oceny materiału dowodowego. Według stanowiska DIS, ocena materiału dowodowego nie mieści się w zakresie postępowania interpretacyjnego. Organ podkreślił, że w opisanym stanie faktycznym przedmiotem interpretacji mogłaby być jedynie kwestia potwierdzenia, że wydatki z tytułu użytkowania samochodów osobowych niestanowiących składników majątku spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodził się WSA w Warszawie, który podkreślił, iż wymogi, jakie musi spełniać ewidencja przebiegu pojazdów określone są w ustawie podatkowej, w związku z czym wniosek o wydanie interpretacji jest zasadny. Zgodnie ze stanowiskiem WSA, wniosek o wydanie interpretacji złożony przez spółkę odnosi się do konkretnej normy prawnej, która może podlegać wykładni, dlatego powinien on zostać merytorycznie rozpatrzony przez organ.

Ze stanowiskiem WSA zgodził się również NSA. Obydwa sądy zwróciły uwagę na różnicę między oceną dowodów a wyjaśnieniem, czy sposób ich gromadzenia przez podatnika jest prawidłowy. Ostatecznie NSA również przyznał rację spółce orzekając, że w przedmiotowej sprawie fiskus powinien wydać interpretację i wyjaśnić, czy metoda prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów stosowana przez spółkę jest prawidłowa.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 19/2017

czwartek, 23.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 18/2017

środa, 22.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 17/2017

wtorek, 21.02.2017

Więcej...