Tax Alert nr 183/2016

W dniu 9 listopada 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 2293/16) dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na upominki dla kontrahentów.

Sprawa dotyczyła Spółki, która organizuje spotkania biznesowe. W trakcie tych spotkań Spółka wręcza swoim kontrahentom drobne prezenty, takie jak długopisy, kalendarze, etui, krawaty i itp. Niektóre z prezentów są opatrzone logo firmy, natomiast inne nie. W związku z tym Spółka zapytała organ podatkowy, czy poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem organu podatkowego wydatki ponoszone przez Spółkę mają charakter reprezentacji, a nie reklamy, ponieważ ww. upominki są wydawane wąskiej grupie kontrahentów Spółki, a nie masowo. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i złożyła skargę do WSA, który częściowo przyznał rację Spółce. WSA uznał, że do wydatków reklamowych można zaliczyć wydatki przeznaczone na upominki, ale wyłącznie te, które są opatrzone logo Spółki. To stanowisko zostało końcowo zaakceptowane również przez NSA. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia sąd podkreślił, że dla oceny, czy wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych, nie powinna mieć znaczenia jego wystawność, lecz okoliczność, czy upominki te posiadają logo Spółki.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 182/2016

czwartek, 10.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 181/2016

wtorek, 08.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 180/2016

poniedziałek, 07.11.2016

Więcej...