Tax Alert nr 73/2018

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 1105/16) dotyczący sposobu opodatkowania jednorazowej pożyczki udzielonej przez podatnika VAT na rzecz osoby fizycznej. NSA uznał, że taka pożyczka powinna być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W omawianym przypadku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną pełniącą funkcję prezesa Spółki. Pożyczkobiorca nie zadeklarował i nie zapłacił z tytułu otrzymanej pożyczki podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ uznał, że ta transakcja powinna być opodatkowana podatkiem VAT, tzn. zastosowanie powinno mieć zwolnienie z VAT u pożyczkodawcy. Takie podejście zostało zakwestionowane przez organy podatkowe podczas kontroli przeprowadzonej w Spółce. Rozstrzygnięcie to zostało podtrzymane w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

NSA potwierdził, że z dokumentów Spółki, jak i z zeznań samego pożyczkobiorcy wynika, iż prowadzona przez Spółkę działalność nie obejmuje usług finansowych polegających na zarobkowym udzielaniu pożyczek, a ona sama nie udzielała i nie zamierza udzielać ich w przyszłości w sposób częstotliwy. Umowa z prezesem Spółki miała więc charakter jednorazowy i okazjonalny, co wyklucza możliwość opodatkowania takiej czynności podatkiem VAT, tzn. zastosowaniem przez Spółkę zwolnienia z VAT z tytułu pożyczki. Oznacza to, że pożyczkobiorca powinien zapłacić od takiej transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 72/2018

wtorek, 26.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 71/2018

piątek, 22.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 70/2018

poniedziałek, 18.06.2018

Więcej...