Tax Alert nr 27/2017

NSA: kara umowna wypłacona z tytułu odwołania z funkcji członka zarządu podlega PIT

W dniu 17 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 3712/14) dotyczące opodatkowania PIT świadczenia wypłaconego z związku z odwołaniem z funkcji członka zarządu.

Sprawa dotyczyła członka zarządu spółki, pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania oraz zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, któremu sąd przyznał karę umowną od dotychczasowego pracodawcy. Wypłacając zasądzoną kwotę, były pracodawca pomniejszył ją o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, traktując jako przychód ze stosunku pracy. Zdaniem skarżącego, zaliczka została niezasadnie pobrana – wypłacone odszkodowanie miało charakter umowny, a ponadto wypłacona należność nie miała związku z łączącą strony umową o pracę. Zdaniem skarżącego, świadczenie należało zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, a ponadto kwota ta podlegała zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który uznał, iż przedmiotowe świadczenie należy zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdyż zostało wypłacone w związku z pozbawieniem skarżącego pełnienia funkcji członka zarządu. Zdaniem NSA, skoro miało ono charakter kary umownej, to nie jest objęte wspomnianym zwolnieniem podatkowym, które dotyczy wyłącznie odszkodowań.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 26/2017

środa, 08.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 25/2017

wtorek, 07.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 24/2017

piątek, 03.03.2017

Więcej...