Tax Alert nr 19/2018

Dnia 7 marca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 769/16) w sprawie dotyczącej odliczonej podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany na VAT.

Sprawa dotyczyła firmy, która nabywała usługi informatyczne od podmiotu, który jak się okazało po kilku miesiącach, nie był zarejestrowany w CEIDG ani na potrzeby podatku VAT. Niemniej, same usługi były wykonywane, firma otrzymywała z tego tytułu faktury VAT wystawione przez kontrahenta oraz odliczała z nich podatek naliczony.

Organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku naliczonego powołując się na brak zachowania należytej staranności przy wyborze kontrahenta, co doprowadziło do udziału w transakcjach będącymi nadużyciami podatkowymi.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który podkreślił, że brak rejestracji sprzedawcy na VAT, jak też niewywiązywanie się przez niego z obowiązku deklarowania i płacenia należnego podatku VAT, nie może automatycznie pozbawiać nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy dane usługi zostały faktycznie wykonane a nabywca nie działał świadomie w celu nadużycia prawa.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 18/2018

poniedziałek, 12.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 17/2018

piątek, 09.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 16/2018

czwartek, 08.03.2018

Więcej...