Tax Alert nr 51/2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1098/15) dotyczący momentu, na który należy oceniać status udziałowca w świetle przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji.

Sprawa dotyczyła Spółki, która na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła budynek od swojego udziałowca, posiadającego 50% udziałów w kapitale Spółki. Spłata zobowiązania z tego tytułu została rozłożona na 20 rat, wraz z należnymi odsetkami naliczanymi od niezapłaconej kwoty, na początku każdego roku kalendarzowego. Jednak w późniejszym czasie udziałowiec, wobec którego Spółka pozostawała dłużnikiem z tytułu nabycia nieruchomości, zmniejszył swoją liczbę udziałów kapitale Spółki, na skutek czego posiadał ich mniej niż 25%.

W związku z tym Spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy po zmianie wysokości udziałów całość wypłaconych udziałowcowi odsetek będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów Spółki.

Zdaniem Spółki, zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, całość wypłaconych odsetek stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki, ponieważ na dzień spłaty odsetek udziałowiec posiada mniej niż 25% udziałów. W konsekwencji, zdaniem Spółki, ograniczenie wynikające z ww. przepisu nie powinno mieć zastosowania.

Stanowiska Spółki nie podzielił jednak ani Minister Finansów w wydanej interpretacji, ani WSA w Lublinie, do którego Spółka skierowała skargę na ww. interpretację. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA, który stwierdził, że dla oceny przesłanek wynikających z niedostatecznej kapitalizacji należy brać pod uwagę to, czy udziały wspólnika przekroczyły 25% próg w dniu udzielenia pożyczki, a nie jej spłaty.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 50/2017

piątek, 05.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 49/2017

czwartek, 04.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 48/2017

piątek, 28.04.2017

Więcej...