Tax Alert nr 17/2018

Dnia 13 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1705/16) w sprawie dotyczącej stosowania właściwej stawki VAT dla produktów podobnych.

Spółka planowała wprowadzenie na rynek produktu o nazwie tortilla chips. Wystąpiła więc do Ministra Finansów z pytaniem o stawkę VAT dla tego produktu, który zakwalifikowała do kategorii „przekąsek słonych” objętych niejednolitą stawką podatku. Spółka porównała własny produkt z chipsami ziemniaczanymi (opodatkowanymi stawką 8%) i stwierdziła, że ze względu na ich duże podobieństwo i wzajemną konkurencyjność na rynku, produkt tortilla chips również powinien zostać objęty obniżoną stawką VAT. MF uznał takie stanowisko Spółki za nieprawidłowe, z czym nie zgodził się następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

NSA stwierdził jednak, iż stawka podatku nie jest zależna od przedstawionych przez spółkę kryteriów, jak np. okoliczności spożycia produktu, jego sposobu prezentacji czy pakowania, ale wyłącznie od jego składu surowcowego. Zwrócił przy tym uwagę, że nawet jeśli dany produkt nazywa się chipsami, ale nie składa się on z ziemniaków, lecz z kukurydzy, to pomimo zbieżności w nazewnictwie nie można mówić w tym wypadku o produktach podobnych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 16/2018

czwartek, 08.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 15/2018

środa, 07.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 14/2018

wtorek, 06.03.2018

Więcej...