Tax Alert nr 81/2017

NSA: Obowiązek podatkowy w VAT od licencji powstaje w momencie wdrożenia aplikacji u klienta

5 września 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 2319/15), w którym potwierdził, że obowiązek podatkowy w VAT w przypadku sprzedaży licencji na używanie oprogramowania komputerowego powstaje w momencie wykonania usługi tj. wdrożenia aplikacji.

Sprawa dotyczyła Spółki, która sprzedaje swoim klientom licencje na korzystanie z oprogramowania. Po zakupie licencji kontrahenci Spółki mogą korzystać z aplikacji przez okres wskazany w zawieranej umowie – zazwyczaj 12 miesięcy, chociaż zdarzają się też umowy na czas nieokreślony.

Wdrożenie aplikacji w sposób umożliwiający korzystanie z niej przez kontrahenta trwa około 2-3 tygodni. Po tym czasie Spółka wystawia na rzecz klienta fakturę, na której datą wykonania usługi jest dzień, w którym klient uzyskał faktyczny dostęp do aplikacji. Maksymalny termin płatności wyznaczony klientom wynosi 90 dni.

We wniosku o interpretację Spółka zapytała, kiedy usługa zostaje wykonana. Zdaniem Spółki następuje to w momencie faktycznego nadania klientowi dostępu do aplikacji. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Zdaniem fiskusa, udzielając licencji Spółka świadczy usługę ciągłą a momentem jej wykonania jest dzień zakończenia umowy. W konsekwencji, skoro Spółka otrzymuje zapłatę przed wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Innego zdania był WSA w Krakowie. Sąd podkreślił, że Spółka wyraźnie wskazała moment wykonania usługi na dzień oddania aplikacji to używania – w związku z czym obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

Zdanie to podtrzymał NSA, który zaznaczył, że po oddaniu aplikacji do używania, Spółka nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności na rzecz klientów. W związku z tym nie można uznać sprzedaży licencji na oprogramowanie za usługę ciągłą, a obowiązek podatkowy w VAT powstanie w dniu wykonania usługi, tj. w dniu oddania aplikacji do korzystania przez klienta.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 80/2017

czwartek, 14.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 79/2017

czwartek, 07.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 78/2017

wtorek, 05.09.2017

Więcej...