Tax Alert nr 13/2017

W dniu 2 lutego 2017 r. NSA wydał orzeczenia (sygn. akt II FSK 506/16, II FSK 535/16, II FSK 536/16, II FSK 758/16, II FSK 759/16), z których ustnego uzasadnienia wynika, że nawet bez wyroku TSUE podatnik może żądać zarówno zwrotu nadpłaty podatku pobranego niezgodnie z prawem UE, jak i oprocentowania. W kwestii zwrotu należy odpowiednio stosować art. 74 i 77 § 1 pkt 4 i 4a Ordynacji podatkowej, a w zakresie oprocentowania art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w latach 2007 – 2008 wypłacając dywidendy holenderskiemu funduszowi emerytalnemu pobierała od nich zryczałtowany podatek CIT. Pobór tego podatku był sprzeczny z prawem UE, ponieważ w tym czasie wypłaty na rzecz polskich funduszy emerytalnych były od niego zwolnione. Po zastrzeżeniach Komisji Europejskiej, od 1 stycznia 2011 r. Polska rozszerzyła zakres powyższego zwolnienia.

W związku z ww. zmianą Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku pobranego niezgodnie z prawem UE i jej zwrot wraz z należnym oprocentowaniem. W jej ocenie oprocentowanie należało się jej od dnia poboru podatku do dnia zwrotu jego nienależnej wpłaty. Fiskus nie podzielił stanowiska Spółki.

WSA we Wrocławiu przyznał rację Spółce i potwierdził, że przysługuje jej oprocentowanie od dnia poboru podatku do dnia zwrotu nadpłaty. Sąd odwołał się do licznego orzecznictwa TSUE (m.in. w sprawach C-591/10, C-113/10, C-147/10, C-234/10). Z orzeczeń tych wynika, że każda nadpłata powstała w skutek naruszenia prawa UE jest oprocentowana, a sąd krajowy ma obowiązek ustalić wysokość odsetek, nawet jeżeli przepisy krajowe nie przewidują ich w takiej sytuacji.

Sprawa trafiła do NSA, który chociaż uchylił wyrok WSA z powodu błędnego wyliczenia okresu za jaki należały się Spółce odsetki, to nie podzielił stanowiska fiskusa. W ocenie NSA w powyższym zakresie istnieje luka w przepisach Ordynacji podatkowej. Dlatego oprocentowanie przysługuje spółce od dnia wpłaty podatku do dnia ustalonego odpowiednio na podstawie art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 12/2017

piątek, 03.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 11/2017

czwartek, 02.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 10/2017

środa, 01.02.2017

Więcej...