Tax Alert nr 14/2017

W dniu 10 lutego 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. I FSK 628/15), z ustnego uzasadnienia którego wynika, że nie jest eksportem dla celów VAT wywóz z Polski poza Unię Europejską towaru, gdy w trakcie transportu dochodzi do postoju na terytorium innego kraju unijnego, podczas którego towar jest przerabiany.

W badanym stanie faktycznym spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną podając, że zamierza sprzedać towary norweskiemu przedsiębiorcy, niebędącego podatnikiem VAT UE. Norweski przedsiębiorca zamierzał zorganizować transport towarów, lecz w drodze do Norwegii miał mieć miejsce krótki postój na Litwie, gdzie towar zostałby przetworzony (przez wykonanie łączeń na obu końcach prętów). Spółka zapytała, czy dostawa towarów norweskiemu przedsiębiorcy w takich warunkach jest eksportem towarów dla potrzeb podatku VAT oraz czy ma prawo do zastosowania stawki podatku 0% ?

Organ podatkowy stwierdził, że transport powinien rozpocząć się w Polsce i mieć nieprzerwany charakter, zaś ewentualna przerwa w transporcie może mieć tylko charakter logistyczny, a nie handlowy, produkcyjny lub magazynowy. Dokonana w toku postoju przeróbka (choćby niewielka) spowodowała, że powstał inny towar niż zakupiony w Polsce, skutkując zmianą jego klasyfikacji celnej. Nie może być zatem mowy o eksporcie i zastosowaniu  preferencyjnej stawki VAT.

WSA podzielił stanowisko organów podatkowych. Orzekł, że nie nastąpił eksport towarów, ponieważ choć wywóz rozpoczął się w Polsce, to nie w ramach transportu o zasadniczo nieprzerwanym charakterze. Towar został bowiem rozładowany na Litwie i tam poddany obróbce, skutkując zmianą tożsamości  towaru. W tych warunkach eksport mógł mieć miejsce z Litwy, ale nie z Polski.

NSA oddalił skargę spółki na wyrok WSA, podzielając stanowisko sądu I instancji. Z ustnego uzasadnienia wynikało, że nie miało znaczenia to, że przeróbki były niewielkie. Sąd nie podzielił argumentacji spółki o błędnej implementacji w Polsce przepisów unijnych.

Zapoznanie się z pełną argumentacją stron będzie możliwe po sporządzeniu przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 13/2017

wtorek, 14.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 12/2017

piątek, 03.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 11/2017

czwartek, 02.02.2017

Więcej...