Tax Alert nr 121/2018

W dniu 21 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1500/16) dotyczący opodatkowania WDT, jeżeli towary są w międzyczasie magazynowane w innym kraju UE.

Sprawa dot. Spółki, która sprzedawała swoje towary do kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z umową towary były transportowane przez Spółkę do magazynu w Belgii, gdzie były przechowywane przez maksymalnie 3 miesiące, a następnie były transportowane przez odbiorcę na koszt Spółki z Belgii do Wielkiej Brytanii.

Zdaniem organów podatkowych oraz WSA Spółka powinna wykazać przesunięcie towarów z Polski do Belgii jako WDT własnych towarów i w związku z tym powinna się zarejestrować na VAT w Belgii.

Odmienne zdanie przedstawił NSA. W opinii Sądu powyższe podejście byłoby sztucznym dzieleniem transakcji. W opinii NSA, w takiej sytuacji Spółka ma możliwość wykazania dostawy jako WDT bezpośrednio z Polski do Wielkiej Brytanii.

Nie opublikowano jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 120/2018

czwartek, 27.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 119/2018

środa, 26.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 118/2018

wtorek, 25.09.2018

Więcej...