Tax Alert nr 174/2016

W dniu 24 października 2016 r. NSA wydał dwie uchwały (sygn. akt: I FPS 2/16 oraz I FPS 3/16), zgodnie z którymi:

  • Podatnikom przysługuje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o przedłużeniu zwrotu VAT bez względu na to w ramach jakiej procedury (np. czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego) zostało ono wydane. O wątpliwościach w tej kwestii informowaliśmy w Tax Alert nr 40/2016.
  • Organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania kontroli krzyżowych u kontrahentów podatnika, którego rozliczenia VAT weryfikują w ramach czynności sprawdzających. Przewiduje się, iż uchwała ta będzie miała zastosowanie tylko do końca 2016 r., gdyż rząd planuje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 r. osobnego przepisu w Ordynacji Podatkowej, który będzie wprost przyznawał organom takie uprawnienia.

Nie opublikowano jeszcze pisemnych uzasadnień obu uchwał.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 173/2016

poniedziałek, 24.10.2016

Więcej...

Zapraszamy na szkolenie – TP od 2017, zmiany w VAT od 2017 oraz transakcje kompleksowe

piątek, 21.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 172/2016

wtorek, 18.10.2016

Więcej...