Tax Alert nr 189/2016

W dniu 22 listopada 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 2927/14), zgodnie z którym spółki powiązane, świadczące wzajemnie usługi bez marży, podlegają szacowaniu dochodu w CIT, mimo zwolnienia w VAT.

Sprawa dotyczyła Spółdzielni usługowej, powołanej przez firmy z branży ubezpieczeniowej, której celem było wykonywanie usług rzeczoznawstwa, likwidacji szkód i call center na rzecz podmiotów powiązanych. Usługi były świadczone za wynagrodzeniem, jednak Spółdzielnia nie nakładała marży.

W związku z tym powstały wątpliwości co do sposobu rozliczania świadczonych usług w CIT. Według Spółdzielni, w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, dochodu się nie szacuje, gdy cena lub sposób jej określenia wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Według Spółdzielni, ceny określone za świadczone przez nią usługi wynikały z ustawy o VAT tj. z art. 43 ust. 1 pkt 2. Stanowiska Spółdzielni nie podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Organ podkreślił, że przepisy pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia z VAT nie mogą być uznane za przepisy ustalające cenę świadczonych przez Spółdzielnię usług i w związku z tym do transakcji tych można stosować przepisy o szacowaniu dochodu.

Stanowisko fiskusa potwierdziły następnie WSA w Warszawie oraz NSA, który orzekł, iż przepisy art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT oraz art. 11 ustawy o CIT nie są ze sobą sprzeczne.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 188/2016

czwartek, 24.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 187/2016

wtorek, 22.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 186/2016

poniedziałek, 21.11.2016

Więcej...