Tax Alert nr 33/2017

W dniu 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne: „Czy przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 112?”.

Sprawa dotyczyła Spółki, która planowała reorganizację grupy kapitałowej poprzez umorzenie części akcji należących do jednej ze spółek z o.o. Formą wynagrodzenia przysługującego spółce z o.o. z tytułu umorzenia akcji miało być przeniesienie własności nieruchomości. W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie, czy umorzenie akcji oraz dokonanie zapłaty za umorzone akcję w formie rzeczowej będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Spółka stała na stanowisku, że zarówno na etapie umorzenia akcji, jak i dokonania wypłaty wynagrodzenia w formie rzeczowej nie działa jako podatnik VAT, a więc zarówno umorzenie, jak i zapłata nie będzie skutkowało powstaniem opodatkowania na gruncie VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził jednak, że przedstawiona sytuacja będzie stanowiła dostawę towarów, która to czynność podlega opodatkowaniu i Spółka powinna wystawić fakturę.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Sąd podkreślił, że transakcja przeprowadzona przez Spółkę nie może zostać uznana za przekazanie przez Spółkę składników rzeczowych w ramach działalności gospodarczej Spółki. Sporne zdarzenie jest bowiem czynnością o charakterze organizacyjno-ustrojowym. Ponadto Sąd podkreślił, że w przypadku, gdyby akcjonariusz otrzymał wynagrodzenie w formie pieniężnej nie byłoby mowy o dostawie towarów.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE (sygn. akt I FSK 1048/15).

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 32/2017

poniedziałek, 20.03.2017

Więcej...

Tax Alert na 31/2017

piątek, 17.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 30/2017

czwartek, 16.03.2017

Więcej...