Tax Alert nr 151/2018

NSA skierował do TSUE pytanie o stosowanie ulgi na złe długi

W dniu 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze I FSK 2261/15, na mocy którego zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dwoma pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi wpływu statusu wierzyciela i dłużnika jako podatnika VAT na możliwość skorzystania z ulgi na złe długi.

NSA zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami:

  1. Czy przepisy Dyrektywy 112, a w szczególności art. 90 ust. 2 tej dyrektywy, przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym możliwości ograniczenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązywania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?
  2. W szczególności czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, pod warunkiem, że w dacie wykonania usługi albo dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi, dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo likwidacji i wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni?

Na temat rozstrzygnięcia Trybunału w tej sprawie poinformujemy w osobnym Tax Alercie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 150/2018

czwartek, 06.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 149/2018

środa, 05.12.2018

Więcej...

Tax Alert nr 148/2018

poniedziałek, 03.12.2018

Więcej...