Tax Alert nr 29/2017

W dniu 13 marca 2017 r. zapadła uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FPS 5/16), według której podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

Sprawa dotyczyła podatników, którzy zakwestionowali decyzje ustalające podatek od nieruchomości, wydane przez organy podatkowe na spółkę cywilną, której byli wspólnikami. Choć przegrali spór przed sądem I instancji, rację przyznał im ostatecznie NSA w wydanej uchwale.

Stanowisko NSA jest zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów, przedstawionym w interpretacji ogólnej z 21 października 2016 r. (sygn. PS2.8401.2.2016). Według tej interpretacji, status prawny podmiotu nie przesądza w kwestii nabycia statusu podatnika podatku od nieruchomości, gdyż niezbędne jest dodatkowo wykazanie się jednym z wymienionych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych tytułów prawnych władania nieruchomością lub obiektem budowlanym. Spółka cywilna nie może natomiast we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości. Nie może również stać się posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu ani posiadaczem mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Tym samym, podatnikami podatku od nieruchomości od nieruchomości wniesionych do spółek cywilnych mogą być jedynie ich wspólnicy.

Oznacza to, że wszelkie decyzje podatkowe wydawane w podatku od nieruchomości powinny być kierowane wyłącznie do wspólników spółki cywilnej, a nie do spółki.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 28/2017

wtorek, 14.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 27/2017

czwartek, 09.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 26/2017

środa, 08.03.2017

Więcej...