Tax Alert nr 95/2017

6 listopada b.r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę (sygn. akt II FPS 3/17), zgodnie z którą nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.

Uchwała zapadła w związku z pytaniem, jakie zadał Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną wniesioną przez podatnika. W jego sprawie organy podatkowe prowadziły postępowanie dotyczące rozliczenia podatkowego za rok 2017. Decyzja organu podatkowego została tymczasem doręczona w styczniu 2014 r., a zatem po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tym niemniej, z uwagi na okoliczność, że organ podatkowy badał wysokość zadeklarowanej straty, w toku postępowania odwoławczego i przed sądem administracyjnym I instancji uznano zarzut podatnika odnośnie przedawnienia za nieuzasadniony.

W omawianej uchwale NSA przychylił się do korzystnego dla podatników stanowiska. Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie stanowiska Sądu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 94/2017

piątek, 03.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 93/2017

czwartek, 26.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 92/2017

środa, 25.10.2017

Więcej...