Tax Alert nr 50/2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1477/15) dotyczące prawa do odliczenia VAT od zakupów mieszanych.

Spór dotyczył stowarzyszenia, które zajmuje się promocją turystyczną regionu kujawsko-pomorskiego. Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT, ale podejmuje również czynności nieopodatkowane. W związku z tym stowarzyszenie w roku 2014 zwróciło się do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, w jakim zakresie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami, które są wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu. W odpowiedzi organ podatkowy  uznał, iż Stowarzyszenie może odliczyć VAT
w odpowiedniej proporcji według ustalonego przez siebie klucza.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się WSA w Bydgoszczy, który uznał, iż, zgodnie z uchwałą 7 sędziów NSA z 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10) czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT nie mogą wpływać na zakres prawa do odliczenia podatku. Fiskus orzeczenie zaskarżył powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym należy odliczyć VAT w odpowiedniej proporcji zgodnie z charakterystyką prowadzonej działalności. Jednak NSA nie podzielił tego stanowiska. Zdaniem sądu, skoro prawo do odliczenia VAT zostało potwierdzone uchwałą NSA, to nie może go ograniczyć  późniejsze orzecznictwo TSUE. Jedyną drogą do odejścia od ustalonej przez NSA w uchwale linii orzeczniczej byłoby wydanie kolejnej uchwały NSA.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 49/2017

czwartek, 04.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 48/2017

piątek, 28.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 47/2017

czwartek, 27.04.2017

Więcej...