Tax Alert nr 11/2017

W dniu 20 stycznia 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 3873/14) dotyczące zakwalifikowania do źródła przychodu przychodów uzyskiwanych z tytułu czynności polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku.

Spór dotyczył trenera sportowego (dalej: Podatnik), który podpisał z klubem sportowym umowę zobowiązującą do uczestnictwa w działaniach marketingowych. Jednocześnie Podatnik wyraził zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku. Zdaniem Podatnika przychody osiągane z tytułu świadczenia usług marketingowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować stawką 19% także w sytuacji, kiedy ostatecznym odbiorcą usług będzie klub sportowy, z którym Podatnik ma zawartą umowę trenerską.

Organ podatkowy jednak nie zgodził się z Podatnikiem i uznał, iż wynagrodzenie z tytułu świadczenia powyższych usług należy traktować jako przychód z praw majątkowych. Zatem dochód należy opodatkować według skali bez możliwości zastosowania stawki liniowej. Z tym stanowiskiem zgodził się WSA w Gliwicach. Zdaniem sądu, z działalności gospodarczej wyłączone są przychody, które można zaliczyć do innych źródeł. Finalnie stanowisko to podzielił również NSA. W uzasadnieniu sąd uznał, iż Podatnik nie ma wyboru pomiędzy źródłami przychodu – jeżeli wynagrodzenia stanowi przychód z praw majątkowych to nie można go rozliczać w ramach działalności gospodarczej.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 10/2017

środa, 01.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 9/2017

piątek, 27.01.2017

Więcej...

Tax Alert nr 8/2017

czwartek, 26.01.2017

Więcej...