Tax Alert 143/2016

NSA: Umowa międzynarodowa nie rozstrzyga o zaliczaniu wydatków do KUP

W dniu 17 sierpnia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 1757/14) dotyczące odmowy stwierdzenia nadpłaty w CIT.

Sprawa dotyczyła oddziału spółki niemieckiej, który w zeznaniu CIT-8 wykazał koszty poniesione przez spółkę matkę z tytułu wydatków na administrację, zarząd, marketing oraz sprzedaż, co jest dopuszczalne w myśl polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak organ podatkowy wezwał oddział do wskazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami, a prowadzoną działalnością. W odpowiedzi oddział wskazał, iż są to wydatki przypisane przez spółkę matkę. Organ poprosił jednak oddział o przedłożenie dokładnych zestawień. Oddział tego nie zrobił, ale dostarczył organowi dokumentację, z której miało wynikać, jaki był cel poniesionych wydatków. Nie przekonało to jednak fiskusa, który uznał, iż takie wyjaśnienia oddziału są zbyt ogólne.

Oddział nie zgodził się z rozstrzygnięciami organów podatkowych i złożył skargę do WSA w Gdańsku twierdząc, iż obszerna dokumentacja oraz noty obciążające są wystarczające dla stwierdzenia związku pomiędzy wydatkami, a przychodami. WSA w Gdańsku jednak nie podzielił przedstawionego stanowiska i stwierdził, że fakt, iż oddział należy do niemieckiej spółki nie zwalnia go z obowiązków wynikających z polskich przepisów podatkowych. Tak samo orzekł NSA przyznając rację sądowi
I instancji. Zdaniem NSA, poza udokumentowaniem wydatków oddział był zobowiązany do wykazania związku przyczynowo-skutkowego, a z samej dokumentacji nie sposób było wywnioskować, iż dane wydatki powinny być zostać zaliczone do KUP.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 142/2016

wtorek, 23.08.2016

Więcej...

Tax Alert nr 141/2016

poniedziałek, 22.08.2016

Więcej...

Tax Alert nr 140/2016

piątek, 19.08.2016

Więcej...