Tax Alert nr 11/2019

W dniu 16 stycznia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 78/17) dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla bonusów rozliczanych między stronami w formie usługi.

Spółka jest autoryzowanym dealerem jednej z marek motoryzacyjnych w zakresie obrotu autami, częściami, akcesoriami i serwisu. Zgodnie z istniejącym systemem marż i bonusów spółce przysługują okresowe (miesięczne, kwartalne lub roczne) marże oraz bonusy jakościowe. Bonusy jakościowe przyznawane są m.in. za realizację celów jakościowych mierzonych zadowoleniem klienta, krótkim przestojem pojazdów na placu firmy czy realizacją określonych celów marketingowych. Strony umowy dealerskiej traktują bonusy jako usługę rozliczaną za pomocą faktury wystawianej dostawcy przez spółkę po uzyskaniu informacji o przyznaniu bonusu, co zwykle ma miejsce już po dokonaniu rozliczenia podatkowego spółki. W związku z tym, spółka twierdziła, że datą wykonania usługi oraz powstania obowiązku podatkowego jest dzień otrzymania informacji o zatwierdzeniu przyznanego bonusu oraz jego wysokości. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem i uznał, że trudności natury technicznej nie mogą wpływać na rozliczenie podatku VAT, a to na spółce ciąży obowiązek właściwego dostosowania obieg dokumentacji.

Stanowisko organu potwierdził następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 28 września 2016 r. (sygn. I SA/Gd 873/16), w którym podkreślił, że „(…) o wykonaniu usługi decyduje moment jej faktycznego świadczenia, a nie sporządzenie dokumentów potwierdzających realizację świadczenia (…)”. Zdaniem WSA, datą wykonania usługi nie jest więc dzień otrzymania przez skarżącego informacji o wysokości przyznanego bonusu.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także przez NSA, który w powołanym powyżej wyroku oddalił skargę kasacyjną spółki. Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 10/2019

poniedziałek, 21.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 9/2019

piątek, 18.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 8/2019

czwartek, 17.01.2019

Więcej...