Tax Alert nr 36/2017

NSA: Wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron podlega VAT

W dniu 22 marca 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1283/15) dotyczące kwestii opodatkowania należnej kwoty odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i podpisał z instytucją finansową umowę na najem lokalu. Najemca  zaproponował wcześniejsze rozwiązanie umowy i wypłatę odszkodowania. Umowa nie zawierała jednak postanowień przewidujących możliwość wcześniejszego wypowiedzenia. Finalnie strony doszły do porozumienia i ustaliły wysokość odszkodowania. W związku z powyższym podatnik zwrócił się do organów podatkowych z zapytaniem, czy powyższe odszkodowanie podlega VAT. W odpowiedzi organ podatkowy uznał, iż wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy jest odpłatnym świadczeniem usług, a więc podlega opodatkowaniu VAT.

Z powyższym stanowiskiem zgodził się również WSA w Krakowie. Sąd uznał, iż odstąpienie od umowy jest świadczeniem usług, gdyż stanowi zgodę na zaniechanie określonej czynności tj. odstąpienie od umowy. Zdanie to podzielił ostatecznie NSA twierdząc, iż sporna kwota nie jest odszkodowaniem, gdyż jest wynagrodzeniem za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie orzeczenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 35/2017

czwartek, 30.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 34/2017

piątek, 24.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 33/2017

czwartek, 23.03.2017

Więcej...