Tax Alert nr 4/2017

W dniu 12 stycznia 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 3728/14) dotyczące zaliczenia w koszty podatkowe wydatków przeznaczonych na organizację konferencji branżowej, obejmującej bankiet.

Sprawa dotyczyła Spółki, która organizuje konferencje i sympozja branżowe w celu promocji swoich produktów. W ostatnim czasie Spółka zorganizowała kilkudniową konferencję, podczas której uczestnicy poza częścią merytoryczną mieli okazję nawiązać biznesowe kontakty. W związku z organizacją konferencji Spółka poniosła szereg wydatków takich jak wydatki na materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, publikacje, fotografie oraz organizację bankietu. W związku z tym Spółka zwróciła się do organów podatkowych z zapytaniem, czy może wszystkie poniesione wydatki zaliczyć do KUP. Zdaniem Spółki była ona do tego uprawniona.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się organ wydający interpretację uznając, iż nie ma związku pomiędzy poniesionymi wydatkami, a przychodem Spółki. Zauważył on, że to inna spółka powiązana jest odpowiedzialna za sprzedaż wyrobów oraz pozyskiwanie kontrahentów. Brak jest więc związku między wydatkami na konferencję a przychodem Spółki. Organ stwierdził jednocześnie, że wydatki na sam bankiet stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjnym, wyłączone z kosztów.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA, który zgodził się z jej stanowiskiem. Zdaniem WSA, temat konferencji tj. poszerzenie wiedzy odnośnie produktów oferowanych przez Spółkę skutkuje powstaniem przychodu w obu firmach, zatem wydatki poniesione na jej organizację powinny stanowić koszty podatkowe Spółki. Stanowisko to zostało również potwierdzone przez NSA, który uznał, iż konferencja miała na celu zapoznanie jej uczestników z zaletami produktów Spółki, a więc można zaliczyć poniesione wydatki w całości do kosztów podatkowych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 3/2017

wtorek, 10.01.2017

Więcej...

Tax Alert nr 2/2017

czwartek, 05.01.2017

Więcej...

Tax Alert nr 1/2017

wtorek, 03.01.2017

Więcej...