Tax Alert nr 39/2017

W dniu 3 kwietnia 2017 r. NSA przejął do rozpoznania w poszerzonym składzie siedmiu sędziów sprawę dotyczącą poboru podatku u źródła w przypadku nabycia usług niematerialnych od zagranicznych kontrahentów.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT płatnik jest obowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi niematerialne świadczone przez zagranicznych kontrahentów. Do 31 grudnia 2016 roku przepisy w/w ustawy nie precyzowały, kiedy wynagrodzenie otrzymywane przez zagranicznych kontrahentów za usługi niematerialne można zakwalifikować jako dochód uzyskany w Polsce. W związku z tym powstał problem interpretacyjny w tym zakresie.

W opisywanej sprawie kancelaria prawna wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w którym stwierdziła, że nie musi pobierać podatku u źródła od wynagrodzenia za usługi doradcze nabywane od kontrahentów zagranicznych, ponieważ usługi te są wykonywane za granicą.

Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i podkreślił, że miejsce wykonania usługi nie ma znaczenia. O obowiązku poboru podatku u źródła decyduje sam fakt, że wynagrodzenie za nabyte usługi zostało wypłacone z Polski.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który poparł stanowisko kancelarii. Sąd zgodził się z tym, że miejsce osiągnięcia dochodu to miejsce, w którym wykonano usługi prowadzące do jego osiągnięcia. WSA wskazał jednak rozbieżność orzecznictwa w opisywanej sprawie.

Na to samo zwrócił uwagę NSA w postanowieniu z 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 3587/14) i postanowił przedstawić to zagadnienie prawne jako budzące poważne wątpliwości składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia. Termin wydania wyroku nie został jeszcze określony.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 38/2017

czwartek, 06.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 37/2017

wtorek, 04.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 36/2017

piątek, 31.03.2017

Więcej...