Tax Alert nr 18/2017

W dniu 15 lutego 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 10/15), z ustnego uzasadnienia wynika, że wypłata  środków z kapitału zapasowego zagranicznej spółki jest dla polskiego wspólnika – spółki z ograniczona odpowiedzialnością – dochodem z udziału w zyskach osób prawnych.

Polska spółka złożyła wniosek o interpretację podając, że jest większościowym udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą w Szwajcarii. Spółka szwajcarska miała dokonać na rzecz wnioskodawcy wypłaty środków z kapitału zapasowego, który został utworzony z agio. Zadała pytanie, czy wypłata z kapitału zakładowego spółki szwajcarskiej będzie stanowiła dla wspólnika dochód z udziału w zyskach osób prawnych oraz czy w konsekwencji będzie zwolniona z opodatkowania CIT? Wnioskodawca uznał, że planowana wypłata jest dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej, korzystającym ze zwolnienia. Jego zdaniem, istotny był sam fakt posiadania udziałów w spółce wypłacającej środki. Wnioskodawca posiada bowiem ponad 25% udziałów w spółce szwajcarskiej. Spełniał również wynikające z ustawy warunki zastosowania zwolnienia z CIT.

Organ podatkowy uznał, że wypłata środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osoby prawnej, bowiem wypłacane kwoty nie stanowią zysków spółki szwajcarskiej, a ponadto wypłata ta nie powoduje, że wnioskodawca uzyska prawo do otrzymania udziału w zysku tej spółki. Wskazał, że dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą być tylko te dochody, których źródłem finansowania jest bezpośrednio lub pośrednio zysk netto osób prawnych, a agio nie jest takim dochodem. W konsekwencji, zakwalifikował omawianą wypłatę jako przychód z działalności gospodarczej.

WSA przychylił się do stanowiska podatnika. Orzekł, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych obejmuje wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Nie mogą być utożsamiane wyłącznie z wypłatą dywidendy. Skoro zaś wypłata z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej miała związek z posiadanym przez wspólnika udziałem w tej spółce, należy uznać ją za dochód z udziału w zyskach osoby prawnej.

NSA podzielił stanowisko sądu I instancji, oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów.

Zapoznanie się z pełną argumentacją stron będzie możliwe po sporządzeniu przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 17/2017

wtorek, 21.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 16/2017

piątek, 17.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 15/2017

czwartek, 16.02.2017

Więcej...