Tax Alert nr 35/2017

NSA: występy artystyczne podczas promocji towarów wyłączone z kosztów

W dniu 28 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenia (sygn. akt II FSK 536/15, II FSK 568/15) dotyczące kwestii zaliczenia wydatków na występy artystyczne do kosztów uzyskania przychodów.

Sprawa dotyczyła Spółki, która wprowadzała na rynek nowe produkty oraz usługi i w związku z tym organizowała spotkania dla aktualnych oraz potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych, mające na celu promocję oraz reklamę produktów. Spółka zwróciła się do organów podatkowych o wyjaśnienie, czy wydatki, które poniesienie w związku z organizacją powyższych wydarzeń, będzie mogła w całości zaliczyć do kosztów podatkowych. W odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż tylko część poniesionych wydatków Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy wykluczył z tej listy wydatki na występy artystyczne oraz inne atrakcje niezwiązane z prezentacją produktu. Z takim stanowiskiem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Sąd I instancji uznał, iż poniesione przez Spółkę wydatki na atrakcje towarzyszące mają na celu jedynie wykreowanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz stworzenie milej atmosfery i nie służą realizacji celu podstawowego, czyli promocji produktu.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, gdzie Sąd zgodził się ze stanowiskiem Sądu I instancji. Zdaniem NSA, jeżeli artyści pojawiają się na spotkaniach wyłącznie po to, aby uświetnić wydarzenie, to są to wydatki o charakterze reprezentacyjnym, które są wyłączone z kosztów podatkowych.

Nie zostały jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienia wyżej wskazanych orzeczeń.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 34/2017

piątek, 24.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 33/2017

czwartek, 23.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 32/2017

poniedziałek, 20.03.2017

Więcej...